MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Praktyk Lekarskich
Do zadań Komisji Praktyk Lekarskich należy:
1) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem praktyk lekarskich przez lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działania OIL w Tarnowie poprzez: - wizytację gabinetów lekarskich oraz praktyk wyłącznie w miejscu wezwania przez ich rejestrację pod katem zgodności z rozporządzeniem MZ w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia , urządzenia i sprzęt medyczny służący wykonywania praktyki lekarskiej - okresowe wizytacje praktyk lekarskich w trakcie ich działalności - okresowe kontrole prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej w praktykach lekarskich - nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących podawani do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych praktykach / zakaz reklamy/ - działalność informacyjna na łamach Biuletynu Informacyjnego
2) utworzenie Zespołu Komisji Praktyk Lekarskich ds. Wizytacji Gabinetów Lekarskich w celu realizacji zadań określonych w § 2 pkt.1 niniejszej uchwały,
3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących wykonywania praktyk lekarskich,
4) wnioskowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej o zmiany w obowiązującym prawie bądź regulacjach przyjętych przez ORL,
5) inne zlecone przez Okręgowa Radę Lekarską i jej Prezydium.
 
Osoby:
Przewodnicząca Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Jadwiga Sołtys
Zastępca Przewodniczącej Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Stanisław Petlic
Sekretarz Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Marcin Pająk
Marcin Pająk
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Piotr Chwalibóg
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lek. dent. Agnieszka Kubas
Agnieszka Kubas
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Janina Kukułka
Janina Kukułka
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Danuta Kulik
Danuta Kulik
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Maria Markowicz-Wilk
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
dr n. med. Andrzej Mierzwa
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Mieczysław Nowakowski
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Marta Owczyńska
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lek.dent. Agnieszka Ratajczak
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lek. dent. Barbara Rączka
Barbara Rączka
Członek Komisji Praktyk Lekarskich
lekarz Tadeusz Zych
Tadeusz Zych

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów